Solar Pv Fotovaltaik Paneller

 • Güneş enerjisi, gerek çevreci olması
 • gerekse ucuz işletme maliyeti sebebi ile
 • tercih edilen elektrik üretme yöntemlerinden biri haline gelmiştir
 • Son dönemlerde bireysel kullanıcılara ve işletmelere verilen teşviklerle yaygınlaşmaktadırlar
 • Güneş Paneli Nedir?
 • Birden çok güneş hücresinin birbirine seri ve paralel bağlanarak
 • bir araya gelmesinden oluşan güneş ışınlarını
 • elektrik enerjisine çeviren ekipmanlardır
 • Pv solar paneller, genellikle yarı iletken malzeme olan silisyumdan üretilip
 • 5 Watt ile 375 Watt arasında değişen kapasiteye sahip olarak üretilmektedir.
 • Poli kristal ve mono kristal olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır.

Pv Panelin iç Yapısı

pv panel

Mono Kristal Pv Paneller

Mono Kristal Pv Paneller

pv panel mono kristal
 • MONOKRİSTAL PV PANELLER silisyum tek bir saf kristal silikondan yapılır.
 • Bu sebepten dolayı panelin herhangibir yerinin gölge alması yada kirli olması tüm panelin verimini etkiler
 • Düşük ışık koşullarında verimlilikleri yüksektir
 • Az yer kaplarlar
 • Ancak pahalıdırlar.
 • Mono kristal solar panellerin verimlilik oranları tipik olarak% 19-21 'dir

Poli Kristal Pv Paneller

Poli Kristal Pv Paneller

pv panel poli kristal
 • POLİKRİSTAL PV PANELLER güneş panelleri birden fazla kristal oluşur
 • Üretim kolay olmasından dolayı fiyatları uygundur
 • Ancak verimlik konusunda monokristal panellere göre daha düşüktür.
 • Poli kristal Pv Panellerin verimlilik oranları tipik olarak% 17-19 'dir

Örnek Solar Pv Panel Hesaplama

 • Televizyon : 100 Watt / saat X 6 saat = 600 Watt
 • Aydınlatma: 50 Watt / saat X 8 saat = 400 Watt
 • Bilgisayar : 120 Watt / saat X 4 saat = 480 Watt
 • Günlük güç hesabı için toplam tüketim değeri 1,5 ile çarpılır. (Dönüşüm kayıpları, kirlenme vs. kayıplar için)
 • 1480 Watt X 1,5 = 2220 Watt Günlük Güç gereklidir
 • Kış aylarında güneşlenme 5 saat kabul edilirse
 • 2220 Watt / 5 saat = 445 Watt Panel gücü yeterlidir.
pv katalog