Endüstriyel Tip Hidroforlar

 • Endüstriyel tip hidroforlar istenen debiye göre standart olarak tek, çift ve üç pompalı olarak üretilirler
 • ihtiyaç halinde 6 pompaya kadar set yapılabilir.
 • Birden fazla pompalı hidroforlar da sıra değiştirme, faz kontrolü ve sıvı seviye kontrolü, olması gereken özelliklerdir.
 • Çoklu sistemlerde pompalar su ihtiyacına göre basınç düşüklüğünü ölçü alarak sıra ile devreye girerler ve sıra ile devreden çıkarlar.
 • Hidroforlar otomatik ve manuel olarak iki farklı modda çalışırlar.

Endüstriyel Tip Hidroforlar

hidroforlar

Evsel Tip Hidroforlar

hidroforlar

Evsel Tip Hidroforlar

 • Otomatik mini hidrofor, şebeke basıncının yetersiz kaldığı durumlarda şebeke hattına direk takılarak veya bir depo aracılığı ile basınçlı su temin eder
 • Evsel tip hidroforlar akış anahtarlı olup, herhangi bir musluk açıldığında otomatik olarak devreye girer, su kullanımı bitince de otomatik olarak devreden çıkar.

Dalgıç Hidroforlar

 • Dalgıç pompalar derin kuyular, sulama sprinkleri, yer altı suları, temiz veya az kirli suların basınçlandırılması, süs havuzları, fıskiyeler gibi alanlarda yoğun kullanılmaktadır.
 • Tamamen sıvının içerisinde kaldığından, gürültü ve titreşime neden olmazlar.
 • Ayrıca sıvının içerisinde olması, dış müdahale ve kullanıcı hatalarının minimum olması nedeniyle az arıza yapan hidroforlardır

Dalgıç Hidroforlar

hidroforlar

Güneş Enerji Hidroforları

güneş enerji hidroforlar

Güneş Enerji Hidroforları

 • Güneş enerjisi hidroforu, klasik güneş enerjisi sistemlerinde sıcak su tazyikinin az gelmesinden dolayı sistemi basınçlandırma amaçlı kullanılan mini hidroforlardır.
 • Güneş enerjisi hidroforu , sıcak su musluğunun açılması ile birlikte devreye girip sistemin yaklaşık 1-2 bar basıncını artırır.