Solar On Grid Şebeke Destekli Sistemler

 • ON GRID Sistemler şebeke elektriğiyle birlikte çalışabilen kombine sistem demektir
 • Yani pv panellerde üretilen elektriğin akülerde depolanması yerine
 • şebekeye bağlanarak satılması veya yeterli olmayan enerjiyi şebekeden destekli sistemler demektir
on grid
 • Üretilmesi istenilen ya da ihtiyaç olan enerji miktarı belirlenerek projelendirme yapılmalıdır.
 • On grid sistemler, kurulumunun kolay olması
 • uzun ömürlü olması, işletme maliyeti olmaması,
 • pratik ve mobil olabilmesi gibi sebeplerden dolayı tercih edilmektedir
 • Şebeke bağlantılı sistemler,
 • yüksek güçte-santral boyutunda kurulabileceği gibi
 • evsel ihtiyaç için daha küçük güçlü kurulumlar da gerçekleştirilebilir.

Örnek Solar Pv Panel Hesaplama

 • Televizyon : 100 Watt / saat X 6 saat = 600 Watt
 • Aydınlatma: 50 Watt / saat X 8 saat = 400 Watt
 • Bilgisayar : 120 Watt / saat X 4 saat = 480 Watt
 • Günlük güç hesabı için toplam tüketim değeri 1,5 ile çarpılır. (Dönüşüm kayıpları, kirlenme vs. kayıplar için)
 • 1480 Watt X 1,5 = 2220 Watt Günlük Güç gereklidir
 • Kış aylarında güneşlenme 5 saat kabul edilirse
 • 2220 Watt / 5 saat = 445 Watt Panel gücü yeterlidir.
katalog