Isı Pompası

Isı Pompası Nedir ? Çeşitleri Nasıl Çalışır ?

Isı pompasının Çalışma Prensibi

Isı pompasının çalışa şekli bir buzdolabı gibidir. Sadece fayda şekli farklıdır.

Isı Pompası Nedir?

• Normalde Isı; diğer tüm enerji çeşitlerinde de olduğu gibi yüksek yoğunluklu kısımdan düşük yoğunluklu kısma doğru ilerleme eğilimindedir.
• Yani; sıcaklığı yüksek kısımdan düşük kısma doğru bir transfer vardır. Bu transferi tersine çeviren sistemlere ısı pompası denir.

Örneğin ; Kışın, Soğuk bir odayı daha soğuk olan dış hava ısısını kullanarak ısıtmak Yazın, sıcak olan iç mahali oradan daha sıcak dış hava ile soğutabilmek gibi.
• Ya da oda sıcaklığında bir şişe suyun ısısını odaya transfer etmek suretiyle suyu soğutmak gibi (Buzdolabı)

Isı pompası,

 

dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir.

Kışın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, yazın da soğutma için kullanılabilir.

Buzdolabı

isi-pompasi-buzolabi-karsilastirma-aplas-antalya

Isı Pompası Cop

Isı Pompası Cop

Isı Pompası Tarihi

ISI POMPASININ TARİHÇEŞİ

 

Isı Pompası Tarihi

Nicolas Leonard Sadi Carnot tarafından 1824 yılında ortaya atılan teori ısı pompasının temel teorisidir. Buhar makinesinin ürettiği mekanik güç, dışarıdan verilerek sıcak – soğuk çevrim sağlanabilir.

Bu durumda sistem bir buhar makinesi olmaktan çıkarak; sıcak ortamdan soğuk ortama enerji aktaran bir soğutma makinesi veya soğuk ortamdan sıcak ortama enerji aktaran bir ısıtma makinesi olarak çalışacaktır.

Carnot döngüsü olarak bilinen bu çevrim ısı pompası ve termodinamik için temel prensiptir.

Soğutamadığı sürece ısıtan bir yapıya sahip ısı pompası sisteminin çalışabilmesi için ısıtılacak ortam ve soğutulacak ortam birlikte gereklidir. Isıtılacak ortam genellikle eviniz olacağından, soğutulacak ortam hava, su ya da toprak olacaktır. 26 yıl sonra 1850 yılında Lord Kelvin’in soğutma cihazlarının ısıtma maksadı ile kullanılabileceğini ileri sürmesiyle ısı pompası uygulamaya girdi. II. Dünya Savaşından önce ısı pompasının geliştirilmesi ve kullanılır hale getirilebilmesi için birçok mühendis ve bilim adamı bu alanda araştırmalar ve çalışmalar yaptı.

Savaş yıllarında endüstri, imkanları daha acil problemlere yönelttiği için ara verilen bu çalışmalara savaştan sonra tekrar başlandı. Isı pompası endüstrinin 1950’ler de sahip olduğu potansiyel, yüksek kurulu maliyeti, doğalgaz ve petrole dayanan enerjinin ucuzlaması nedeniyle ısı pompasına olan güven 1960’lı yıllarda azaldı. Isı pompalarının bu duraklamadan sonra önem kazanması 1973’teki enerji krizinden sonra olmuş ve bu tarihten sonra birçok çalışma yapılmıştır.

Isı pompası endüstrisinin

 

1950‘lerde sahip olduğu potansiyel, yüksek kuruluş maliyeti, doğalgaz ve petrole dayanan enerjinin ucuzlaması nedeniyle isi pompasına olan güven 1960‘lı yıllarda azaldı. Isı pompalarının bu duraklamadan sonra önem kazanması 1973‘teki enerji krizinden sonra olmuş ve bu tarihten sonra birçok çalışma yapılmıştır.

Avrupa ve Amerika’da özellikle 1990’lı yıllardan itibaren kullanımı yaygınlaşmaya başlamış ve her geçen gün kullanıcı sayısı artmıştır.

Ancak ülkemiz her konuda olduğu gibi bu teknolojiyle tanışma konusunda da geç kalmış ve isi pompasının sunduğu bütün avantajlara rağmen hala ciddi sayıda kullanıcı sayısına ulaşılamamıştır. Türkiye’de ısı pompası uygulamaları ilk olarak 1990’ların ortalarında gerçekleşmiştir. Türkiye’deki ısı pompası kullanıcıları genel olarak yurt dışında bu sistemle tanışmış, avantajlarını görmüş belki de bizzat yaşamış ve Türkiye’ye dönünce bu sistemi kendileri talep ederek kullanmaya başlamış kişilerdir.

Fosil yakıtların tükenmekte olması ve her geçen gün bu yakıtların fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması ayrıca çevre bilincinin gelişmesi gibi birçok sebepten ısı pompasının çok yakın bir gelecekte ülkemizde de yaygınlaşması kaçınılmaz bir sonuçtur.

ISI POMPASI COP EER NEDİR NE ANLAM İFADE EDER ?

COP (Coefficient Of Performance)
• TANIMI (PERFORMANS KATSAYISI)
Bir ısı pompasının en önemli karakteristiği performans katsayısıdır. Harcamış olduğu elektrik enerjisinin size ne derece fayda sağladığını gösterir.

KISACA ISI POMPASININ ISITMADA SİZE VERİMLİLİĞİNİ GÖSTERİR 

COP DEĞERİ ne kadar yüksek ise o kadar iyidir.

ISI POMPASI ALIRKEN DİKKAT EDİLESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ HUSUSTUR. ÇÜNKÜ ELEKTRİK FATURANIZA ETKİ EDER.

COP=ALINAN ENERJİ HARCANAN ENERJİ

EER=Soğutma Cihaz verimliliğidir.

ısı pompasını soğutma için kullanmak isteyenlerin en çok dikkat etmesi gereken noktadır.

EER ısı pompasının soğutmada tükettiği elektrik enerjisi karşısına size vermiş olduğu soğuta değeridir.

Isı Pompasının Fonksiyon Şeması

Isı Pompasının Fonksiyon Şeması

ISI POMPASI NASIL ÇALIŞIR?

Evlerimizde yer alan buzdolabı, klima gibi ürünlerde de kullanılan soğutma çevrimi prensibine göre çalışmaktadır.
Buharlaştırıcıda yer alan sıcaklığı ve basıncı düşük olan soğutucu akışkan, aktarılan enerji sayesinde buharlaşır.

Gaz halinde çıkarak kompresöre ulaşır. Kompresörde gaz halindeki soğutucu akışkan sıkıştırılarak, basıncıyla birlikte sıcaklığının da artırılması sağlanır.
Kompresörden geçen soğutucu akışkan, kondensere ulaşır, buradaki suyun sıcaklığı daha düşük olduğundan ısısını plakalı ısı değiştiricileri yardımıyla, ısıtma tesisatı çevrimine aktarır. Burada gerçekleşen ısı transferi ile soğuyan akışkan yoğuşarak tekrar sıvı faza geçer.

Daha sonra genleşme valfinde basıncı düşürülür ve düşük sıcaklıktaki soğutucu akışkan böylelikle çevrimini tamamlamış olur.

Isı Pompası Monoblok

Toprak Serpantinli Isı Pompaları

Yatay veya düşey olarak toprak içine gömülmüş kapalı bir boru demetine (ısı değiştirici)
bağlanmış ısı pompası veya pompalarından oluşur. Bu ısı pompaları su-hava veya su-su
ısı pompaları olabilir. Yaygın olarak su–hava, ısı pompaları kullanılır. Toprak içinde
gömülü borularda dolaşan, su veya su-antifriz, sıvı-soğutkan serpantini içerisinde
dolaşarak geri toprakta gömülü boru demetine döner ve kapalı bir devre oluşturur. Diğer
üçüncü tip ise soğutucunun doğrudan toprağın içine konulmuş bakır boru
serpantinlerinde dolaştığı direkt genleşmeli sistemdir.
TSIP; toprak içerisine yerleştirilecek boruları dikey veya yatay olarak döşenmesine göre
iki ana sınıfta incelenirler.

Toprak Kaynaklı Dikey TSIP,

 

iki adet küçük çaptaki polyethylene tüpün, dikey olarak açılan bir kuyuya yerleştirilmesi ile kurulur.

Sisteme ve ihtiyaca göre bir veya birkaç kuyu açılarak bu boru çiftleri yerleştirilir. Kuyunun derinliği sondaj koşullarına ve kullanılan
ekipmanların teknolojisine bağlı olarak 15m ile 200 m arasında değişir. Yatay TSIP’nın büyük toprak alanına ihtiyacı yoktur, derinlere kadar inildiği için
toprak sıcaklığı mevsimlere göre büyük dalgalanma göstermez, daha verimlidir, az pompalama enerjisi gerekir, sonuç olarak en etkin

TSIP performansına sahiptir. Ancak ilk yatırım maliyeti fazladır ve ciddi bir mühendislik ön çalışması gerektirir.

Toprak Kaynaklı Yatay TSIP

 

toprağa gömülen borulara bağlı olarak tek borulu, çoklu borulu ve serpantinli olarak üç gruba ayrılırlar. Tek borulu sistemde borular en az 1.2 m
derinlikte dar hendekler halinde yerleştirilmektedir. Yer tasarrufu açısından çoklu  borular 2 veya 4 aynı kanalın içine gömülür. Diğer üçüncü tip ise serpantin tipi
yatay ısı pompalarıdır.

Yatay ısı pompaları içinde en az alan gereken sistemdir.
Yatay ve düşey olarak toprağa yerleştirilen borular seri veya paralel olarak bağlanırlar.
Genelde 1.5 ila, iki metre derinliğe yerleştirilen yatay tip ısı değiştirgeçlerinin içinde bulunduğu toprak sıcaklığı tüm yıl boyunca dış hava sıcaklığı ile kıyaslanmayacak şekilde az değişim gösterir.

Yatay Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası
Zemin Toprak Kalitesi Spesifik Isı Çekme Kapasitesi
Kuru, kumlu zemin 10-15 W/m²
Nemli, kumlu zemin 15-20 W/m²
Kuru, balçıklı zemin 20-25 W/m²
Nemli, balçıklı zemin 25-30 W/m²
Yeraltı suyu buluna zemin 30-35 W/m²
Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası
Zemin Toprak Kalitesi Spesifik Isı Çekme Kapasitesi
Kuru, kumlu zemin 20-40 W/m²
Nemli, kaya zemin 50-60 W/m²
Yeraltı suyu buluna zemin 70-90 W/m²

Isı pompası kaynağına göre kaç çeşittir ?

Isı pompaları kaynaklarına göre 3 ayrılır

1-Toprak Kaynaklı Isı Pompası

Her yerde
• Sınırsız

Kaynak olarak toprağı kullanmak verimlidir; ancak maliyetlidir…( zaman, maliyet,  işçilik )

2- Su Kaynaklı Isı Pompası

Her yerde olmayabilir.
• Sürekli olmayabilir.
• Temizliği sürekli denetim altında olmalı ve devrelere ayırmalı
• Suyu belli bir derinlikten çıkartıyorsak çok enerji harcarız COP düşer!

3- Hava Kaynaklı Isı Pompası

Her yerde
• Sınırsız
• Temizliği ve kalitesi belirleyici değil
• Sıcaklığı-dolayısıyla- enerjisi stabil değil, değişkendir.

Toprak Kaynaklı Isı Pompası

Toprağın yıl boyunca çok az değişen (1-2 m derinlikte) bir sıcaklığı vardır. Isı yıl boyunca güneşin yeryüzüne ışıdığı ve toprağın depoladığı güneş enerjisinden kaynaklanmaktadır.
Toprak; sabit sıcaklığı ve depolama imkânı açısından çok elverişli bir ısı kaynağıdır.

Toprak altına gömülen borulardan doğrudan soğutucu akışkan veya daha ucuz olması bakımından, genellikle, glikol karışımlı su geçirilir. Bu ısı geçişini sağlayan yüzeyler (toprak
ısı değiştiricileri), yatay ve dikey olmak üzere iki şekilde yerleştirilir.

Toprağın özellikleri:

Isı ışınlarını absorbe etme ya da yansıtma gücü toprak rengine göre değişiktir.
Yapılan araştırmalar sonucunda:
1.Koyu renkli topraklar, yılın sıcak mevsimlerinde açık renkli olanlardan daha
sıcaktır.
2.Renkli koyu topraklarda günlük ısı varyasyonları daha büyüktür.
3.Koyu renkli topraklardan gece ısı kaybı daha hızlıdır.
4. Açık renk ve koyu

Neden toprak kaynaklı heat pump seçilir?

Basitçe yanıtlamak gerekirse, kışın ortalama dış ortam sıcaklığının 3°C’nin altına düştüğü durumlarda havadan suya heat pump’lardan daha yüksek bir enerji verimliliği sunarlar.
Örneğin, ısıtmanın %70’den daha büyük bir bölümünün dış ortam sıcaklığının 3°C’nin altında olduğu koşullarda gerçekleştirildiği Oslo bölgesinde olduğu gibi, ortam sıcaklığından etkilenmeyen kararlı bir enerji kaynağına erişim sağladığından toprak kaynaklı heat pump en verimli çözümü oluşturur.

Ayrıca, toprak kaynaklı heat pump düşük ortam sıcaklıklarında çok kararlı ısıtma kapasitelerine sahiptir ve dış ünite ihtiyacı yoktur. birincisi, dış ünite söz konusu olmadığından ve dolayısıyla bağlantısı yapılması gereken soğutucu akışkan bağlantıları bulunmadığından montajı daha kolaydır ve ikinci olarak, defrost döngüsü de söz konusu değildir ve bu
sayede toplam iç ortam konfor düzeyleri yüksektir.

Hava Kaynağı Isı Pompasının Avantajları Nelerdir ?

• Kolay Ulaşılabilir
• Kaynak için maliyet harcamana gerek Yok
• Az Kompanent Düşük ilk yatırım
• Montajı kolay ve kısa sürer
• Arıza halinde ,tamiri kısa sürer
• Doğru seçim yapılırsa çok düşük sıcaklıklarda
bile , iyi ısıtma kabiliyeti

 • Isı pompası : Bu cihaz sayesinde de alınan bu çevre enerjisi, ısıtma
  sistemlerinde kullanılabilecek sıcaklık seviyelerine çıkartılmaktadır.
 • Buna göre de ısı pompaları ısı kaynağı ve ısıtma sistemlerine enerjinin aktarılması cinslerine sınıflandırılmaktadır
 • Sudan/Suya Isı pompası
 • Sudan/Havaya Isı pompası
 • Topraktan/Suya Isı pompası
 • Topraktan/Havaya Isı pompası
 • Havadan/Suya Isı pompası
 • Havadan/Havaya Isı pompası

Hava Kaynaklı Isı Pompası

Hava Kaynaklı Isı Pompaları ısı kaynağı olarak dış hava kullanılmaktadır. Ancak dış hava koşullarının yıl içinde mevsimler, aylar, hatta saatler boyunca değişmesi nedeniyle COP değeri oldukça değişkendir, kararlı değildir.

Hava sıcaklığının soğuk iklimlerde mevsimler arasında büyük değişim göstermesi nedeniyle, karasal iklimlerde sınırlı bir kullanıma sahiptir. Çünkü iç ve dış sıcaklıklar arasındaki fark arttıkça ısı pompasının COP değeri azalır. Dış hava sıcaklığının kış aylarında 0 C veya daha düşük olduğu bölgelerde çoğunlukla ek ısıtıcıyla birlikte kullanılmaktadır.

Ayrıca hava sıcaklığının 0 C veya daha düşük olduğu bölgelerde ısı pompasının buharlaştırıcısında donma probleminin ortaya çıkması ve oluşan buzun çözülmesi için defrost yapılmasının zorunlu olması enerji tüketimini arttırmakta ve ısı pompasının ısıtma COP değeri azaltmaktadır.

Isı Pompası Avantajları

Toprak – su kaynaklı ısı pompası teknolojisi yeryüzünün belirli bir derinliğinde sıcaklığın yıl içinde sabit kalması gerçeğine dayanır. Belirlenen derinlikte toprak tabakası kışın havadan daha sıcak, yazın ise daha soğuktur. Toprak – su kaynaklı ısı pompaları kışın yeryüzünün altında veya yer altı sularında depolanmış ısıyı binaya, yazın bina içindeki ısıyı yeraltına taşıyarak doğanın bize verdiği bu avantajı kullanırlar.

Kısaca yer altı; kışın bir ısı kaynağı, yazın ise bir ısı çukuru olarak davranır. Toprak – su kaynaklı ısı pompaları günümüzde ısıtma – soğutma ve sıcak kullanım suyu elde edilmesinde kullanılmaktadırlar. Bu ihtiyaçların tümüne ısı pompası tek makineyle cevap verebildikleri için de tercih sebebi olmuşlardır.

 • 35 C besleme su sıcaklığı ve 55 C besleme su sıcaklığına göre dizayn edilmiş yerden ısıtma sistemleri arasında % 30 -40 arasında elektrik tüketim farkı oluşur.
  Baca Gereksinimi Yoktur:
  Isı pompaları herhangi bir atık çıkartmazlar, bu nedenle temiz bir ısıtma kaynağıdır.
  Atık Gaz Yoktur.

Isı Pompası Dezavantajları

Isı pompalarının iyi bir dizaynla hiçbir dezavantajı yoktur. Fakat iyi bir etüd yapılmalıdır. Amacınız sadece çevreye katkı sağlamak, karbon salınımını azaltmak ise etüde gerek kalmadan ısı pompası sistemi kurdurabilirsiniz. Fakat ben ısı pompası ile evimi yada işyerimi ucuza ısıtmak ve serinletmek istiyorum diyorsanız bu durumda enerji verimliliği etüdü yapılmalıdır. Bu durumda hem çevreye katkıda bulunacak hem de daha az enerji bedeli ödemeniz garanti altına alınacaktır. Kış boyunca dış hava sıcaklığı sürekli olarak – değerlere sahip bir bölgedeki tesise hava kaynaklı ısı pompasını uygun gördüyseniz sadece çevreye katkıda bulunur cebinize büyük oranda zarar verirsiniz.

Isı pompası ısıtma testleri + 35 C çıkış suyu sıcaklığına göre yapılır. Hava kaynaklı cihazlar +7 C dış hava ve + 35 C besleme suyu sıcaklığına göre test edilir. Yani broşürlerde yazılı kapasite , COP ve elektrik tüketimleri bu test değerlerinden elde edilen sonuçlardır. Eğer ısı pompası bu şartlara göre seçilmemişse istenen sonuç elde edilemeyecektir. Bu durumda beklenenden daha fazla elektrik tüketimi beklenmelidir.

Isı Pompaları Çalışma Sıcaklıkları

 • Hava sıcaklığı -20 C den +45 C ye kadar değişir.
 • Su sıcaklığı +8 C den +30 C ye kadar değişir.
 • Toprak sıcaklığı +10 C den +20 C ye kadar değişir.

Isı pompası şekline göre kaç çeşittir.

Isı pompaları şekline göre göre 2 ayrılır:

 • Monoblok
 • Split

Isı Pompası Monoblok

ecocycle evsel inverter

Monoblok cihazlar tek parçadan oluşan cihazlardır.

Isı Pompası Split

viesman split ısı pompası

Split modeller iç ünite ve dış üniteden 2 parçadan oluşur.

Genellikle yer problemi olan yerler için tercih edilir.

Soğuk olan bölgelerde kullanılması önerilir

Hava Kaynaklı Isı Pompasının Temel Bileşenleri Nelerdir ?

 1. Kompresör
 2. Evaparatör ve Kondanser
 3. Genleşme Kısma Valfi
 4. Dört Yollu Vana
 5. Akış kontrolörü
 6. Sıcaklık ve Basınç Sensörleri
 7. Elektronik kartı
 8. Fan
 9. Hidrolik Pompası

Kompresör

Evaparatör ve Kondanser

Dört yollu vana

Sensörler

Ana kart

Fan

Genleşme Valfi

Akış Kontrolü

Drayer

Isı Pompası Split

viesman split ısı pompası

İnverter Teknolojisi Isı Pompası Avantajları

 

Yüksek COP A7/W35
•Kısmi yükte verim artışı
•-15°C dış hava sıcaklığında 55°C gidiş suyu sıcaklığı (kapasite düşer)
•Kapasite kontrolü sayesinde yerden ısıtma sistemlerinde düşük dış hava sıcaklıklarında yüksek verim elde edilir.
•Düşümlü kapasite taleplerinde düşük ses seviyesi
•Kapasite düşürülmesi ile yüksek sıcak su sıcaklığı
•Düşük yol verme akımı (10 A – 15 A)
Inverter-Teknolojisi avantajları

Defrost

DEFROZ NEDİR ? NEDEN ÖNEMLİDİR ?

 

Tüm Isı pompası cihazları belli bir dış hava sıcaklık ve nem değerinde çalıştırıldığında, Havadan Gaza Isı değiştiren Evaparatör kısmında havada bulunan nem yoğuşur ve belli bir süre sonra düşük sıcaklığın etkisi ile donar. Oluşan bu buz tabakasını çözme işlemine defroz denir.

1-Isı Pompası Nasıl Çalışır ?

Yukarıda ısı pompasının iç çalışma çevrimini detaylı anlattık . Isı pompaları elektrik enerjisi kullanarak havadan aldığı enerji karşılığında size cop değeri kadar enerji vermektedir.

2- Isı Pompası Fiyatı ortalama maliyeti nedir ?

ingilizcesi Heat pump olarak bilinen ısı pompaları kw değerine göre marka değerine göre fiyat etkileyen bulunduğunuz bölgeye göre fiyatları farklıdır. Ancak ortalama bir fiyat belirtecek olursan en düşük 2500 euro dan başlar demek çokta yanlış olmaz.  Sıcak su istenmesi halinde ortalama 3000 euro kabul edilebilir.

3- Isı Pompası Markaları nelerdir

Birçok marka evsel ürünlerde 16 kw cihaz birçok marka vardır Ancak endüstriye grup ise 20 kw ve üzerinde marka tercihiniz çok daha azdır.

En çok tercih edilen piyasada bilinen markalar Daıkın, Viesman, Gree, Midea, Baymak, Ecocycle, Hitachi, Toshiba, Mitsubishi, Maxen, Solimpeks, Arçelik , Vailant Panasonic vs gibi birçok marka vardır

Tercih yaparken fiyat kalite servis yedek parça donanımlı uygulayıcı bayi olmasıdır.

 

4-Neden Isı Pompası kullanmalıyız ?

En önemli sebep ekonomik olmasıdır. Günümüz türkiye şartlarına göre en ekonomik yakıt türlerine göre doğalgaz ekonomik olmasına rağmen doğalgaza göre %15-20 daha az enerji ile ısıtma yapar.

5-Güneş Paneli ile Güneş Enerjisi Isı Pompası Çalıştırma Yapılabilir mi

Elbette yapılır ısı pompasının hibrit sistem solar pv panellerde elektrik üretip kendi elektrik tüketimini kendi yaparak çalışabilen bazı marka ısı pompası vardır Ancak yatırım maliyeti yüksektir.

Birde güneş enerji termal kollektörler ile sıcak su üretip evin ısınmasını ve sıcak suyunu karşılayarak akuple çalışan ısı pompalarıda vardır.

7- Isı Pompası nasıl soğutma yapar ?

Soğutma kullanmak mümkündür. Bunun için radyatör veya yerden ısıtma yerine fancoil konulması gerekmektir.

8- Isı pompasında Hangi Kaynağı tercih etmeliyim ?

Kaynak olarak yukarıda detaylı olarak açıklamış olsakta en çok hava kaynaklı ısı pompası kullanılmaktadır. Sebebi kurulum maliyeti ve kurulum süresidir. Ancak hava kaynaklı olanlar sadece sahil şeridinde hava sıcaklığının en düşük – 5 geçmeyen yerlere daha çok uygundur. Onun dışındaki bölgeler için genellikle toprak kaynaklı varsa akarsu nehir sondaj su kaynaklı sı pompası tercih edilmektedir.

9-Isı Pompası Amortisman süresi ne kadardır ?

Amortisman süresi kullanım amacınızı kullanım sürenize karşılaştırma yaptığınız yakıt türüne göre değişkenlik gösterir. yaklaşık 8 aydan başlar demek pekte yanlış olmaz.

10- Evim Yerden Isıtmalı , Isı pompası kullanabilir miyim ?

En verimli ısı pompasının kullanılacağı yerdir. Çünkü çıkış suyu sıcaklığı yerden ısıtmada 35 ideal bir değer olmasından kaynaklanır.

 

11- Isı pompaları sadece ısıtmamı yapar ?

Hayır 3 fonksiyon bir aradadır. 1- Isıtma 2- Soğutma 3 Sıcak su ihtiyacınızda kullanabilirsiniz.

12- Evimde / Dairemde ısı pompası kullanabilir miyim ?

Elbette kullanabilirsiniz genelde müstakil evlerde monoblok cihazlar apartman dairesinde split modeller daha çok tercih edilmektedir

14-Isı Pompası Ne Kadar Elektrik Tüketir ?

Net bir rakam söylemek çok yanlış olur çünkü ısıtacağınız alanın m2 istediğiniz sıcaklık değeri evin izolasyon durumu bulunduğunuz bölgenin iklim şartları etkilediği için net cevap vermek zordur.

01 NEBİLER MAHALLESİ fakat Gazipaşa AKDAMLAR MAHALLESİ
02 TOMALAR MAHALLESİ ADIYAMAN ama Anamur AKKUYU MAHALLESİ
03 Afyon lakin demirtaş ALTINKUM MAHALLESİ
04 YENİKÖY MAHALLESİ Ağrı yalnız kargıcak ARAPSUYU MAHALLESİ
05 KEMERAĞZI MAHALLESİ Amasya  ancak mahmutlar AŞAĞIKARAMAN MAHALLESİ

06 YAĞCA MAHALLESİ ANKARA ÜSTELİK KESTEL AYDINLIK MAHALLESİ
07 ANTALYA OYSA OBA BAHTILI MAHALLESİ
08 YEŞİLBAYIR MAHALLESİ ARTVİN AYNI ZAMANDA ALANYA ÇAĞLARCA MAHALLESİ
09 AYDIN BU NEDENLE KONAKLI ÇAKIRLAR MAHALLESİ
10 PINARLI MAHALLESİ BALIKESİR BÖYLELİKLE TÜRKLER DEMİRCİLİK MAHALLESİ

11 KÖMÜRCÜLER MAHALLESİ Bilecik başka bir değişle avsallar MOLLA YUSUF MAHALLESİ
12 KOVANLIK MAHALLESİ Bingöl bundan dolayı incekum ÖĞRETMENEVLERİ MAHALLESİ
13 KİLLİK MAHALLESİ Bitlis bunun yanında okurcalar PINARBAŞI MAHALLESİ
14 KEVŞİRLER MAHALLESİ Bolu bununla birlikte kızıl ot SARISU MAHALLESİ
15 Burdur ilk olarak kızılağaç SİTELER MAHALLESİ

16 Bursa son olarak side TOROS MAHALLESİ
17 Çanakkale bu yüzden manavgat ULUÇ MAHALLESİ
18 KARAVELİLER MAHALLESİ Çorum hatta kumköy UNCALI MAHALLESİ
19 KARATAŞ MAHALLESİ bundan böyle ılıca ÜÇOLUK MAHALLESİ

20 Denizli artık gündoğdu YENİ MAHALLESİ

21 KARAMAN MAHALLESİ Diyarbakır kısacası çolaklı ZÜMRÜT MAHALLESİ
22 ILICAKÖY MAHALLESİ Edirne  sonuçta 5 konak ALTINDAĞ MAHALLESİ
23 EKŞİLİ MAHALLESİ Elazığ özellikle çünkü boğazkent BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
24 DÜZLERÇAMI MAHALLESİ Erzurum fakat serik BALBEY MAHALLESİ
25 DAĞBELİ MAHALLESİ Erzincan ama kadriye BARBAROS MAHALLESİ

26 Eskişehir lakin kundu BAYINDIR MAHALLESİ
27 ÇIPLAKLI MAHALLESİ Gaziantep yalnız muratpaşa ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
28 ÇIĞLIK MAHALLESİ Giresun ancak  kepez ÇAYBAŞI MAHALLESİ
29 BADEMAĞACI MAHALLESİ Gümüşhane üstelik konyaaltı DEMİRCİKARA MAHALLESİ
30 AOSB1KISIM MAHALLESİ Hakkari oysa döşemealtı DENİZ MAHALLESİ

31 ULUPINAR MAHALLESİ Hatay bu nedenle nebiler DOĞUYAKA MAHALLESİ
32 Isparta böylelikle başka bir değişle yeşilbayır DUTLUBAHÇE MAHALLESİ
33 KUZDERE MAHALLESİ İçel (Mersin) bundan dolayı korkuteli ELMALI MAHALLESİ
34 BEYCİK MAHALLESİ İstanbul bununla birlikte elmalı ERMENEK MAHALLESİ

35 İzmir bunun yanında beldibi ETİLER MAHALLESİ

36 ARSLANBUCAK MAHALLESİ Kars  ilk olarak göynük FENER MAHALLESİ
37 ZEYTİNLİK MAHALLESİ Kastamonu son olarak kemer GEBİZLİ MAHALLESİ
38 ZAFER MAHALLESİ Kayseri bu yüzden çamyuva GENÇLİK MAHALLESİ
39 YÜKSELİŞ MAHALLESi hatta kiriş  GÜVENLİK MAHALLESİ
40 YENİ EMEK MAHALLESİ Kırşehir bundan böyle tekirova GÜZELBAĞ MAHALLESİ

41 Kocaeli artık adrasan Kocaeli GÜZELOBA MAHALLESİ
42 Konya kısacası olimpos GÜZELOLUK MAHALLESİ
43 Kütahya sonuçta çıralı HAŞİM İŞCAN MAHALLESİ
44 YAVUZ SELİM MAHALLESİ Malatya sonuçta mavikent KIRCAMİ MAHALLESİ
45 Manisa özellikle kumluca KIŞLA MAHALLESİ

46 ÜNSAL MAHALLESİ KAHRAMANmaraş fakat finike KIZILARIK MAHALLESİ

47 ULUS MAHALLESİ Mardin ama demre KIZILSARAY MAHALLESİ
48 TEOMANPAŞA MAHALLESİ Muğla lakin kaş KIZILTOPRAK MAHALLESİ
49 ŞELALE MAHALLESİ Muş yalnız kalkan KONUKSEVER MAHALLESİ
50 ŞAFAK MAHALLESİ Nevşehir ancak fethiye MEHMETÇİK MAHALLESİ

51 SÜTÇÜLER MAHALLESİ Niğde üstelik Marmaris MELTEM MAHALLESİ
52 SANTRAL MAHALLESİ Ordu oysa datça MEMUREVLERİ MAHALLESİ
53 ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ Rize bu nedenle dalaman MEYDANKAVAĞI MAHALLESİ
54 Sakarya böylelikle yatağan MURATPAŞA MAHALLESİ

55 ODABAŞI MAHALLESİ Samsun bundan dolayı milas SEDİR MAHALLESİ

56 MENDERES MAHALLESİ Siirt bununla birlikte bodrum SİNAN MAHALLESİ
57 MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ Sinop bunun yanında didim SOĞUKSU MAHALLESİ
58 KÜTÜKÇÜ MAHALLESİ Sivas ilk olarak kuş adası ŞİRİNYALI MAHALLESİ
59 KÜLTÜR MAHALLESİ Tekirdağ son olarak bergama TAHILPAZARI MAHALLESİ
60 KUZEYYAKA MAHALLESİ Tokat bu yüzden söke TARIM MAHALLESİ

61 KİRİŞÇİLER MAHALLESİ Trabzon hatta nazilli TOPÇULAR MAHALLESİ
62 KIZILLI MAHALLESİ Tunceli bundan böyle buharkent ÜÇGEN MAHALLESİ
63 KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ Şanlıurfa artık sarayköy VARLIK MAHALLESİ
64 KARŞIYAKA MAHALLESİ Uşak kısacası dinar YENİGÖL MAHALLESİ
65 KANAL MAHALLESİ Van sonuçta tefenli YENİGÜN MAHALLESİ

66 HÜSNÜ KARAKAŞ MAHALLESİ Yozgat özellikle çavdır YEŞİLBAHÇE MAHALLESİ
67 HABİBLER MAHALLESİ Zonguldak fakat bucak YILDIZ MAHALLESİ
68 GÜNEŞ MAHALLESİ Bayburt ama aksu YÜKSEKALAN MAHALLESİ
69 GÜNDOĞDU MAHALLESİ Aksaray  lakin inegöl ZERDALİLİK MAHALLESİ
70 GÜLVEREN MAHALLESİ Karaman yalnız odunpazarı AHATLI MAHALLESİ

71 GÖKSU MAHALLESİ Kırıkkale üstelik gebze DÜDEN MAHALLESİ

72 GÖÇERLER MAHALLESİ Batman oysa tepebaşı ALTINOVA
73 GAZİLER MAHALLESİ Şırnak bu nedenle karatay ATATÜRK MAHALLESİ
74 FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ Bartın  böylelikle selçuk AVNİ TOLUNAY MAHALLESİ
75 FATİH MAHALLESİ Ardahan  bundan dolayı meram AYANOĞLU MAHALLESİ

76 FABRİKALAR MAHALLESİ Iğdır bununla birlikte manavgat BARAJ MAHALLESİ
77 ESENTEPE MAHALLESİ Yalova bunun yanında alanya BARIŞ MAHALLESİ
78 ERENKÖY MAHALLESİ Karabük  kısacası konyaaltı ÇAMLIBEL MAHALLESİ
79 EMEK MAHALLESİ Kilis yalnız kepez ÇAMLICA MAHALLESİ
80 DÜDENBAŞI MAHALLESİ Osmaniye lakin muratpaşa ÇANKAYA MAHALLESİ
81 DURALİLER MAHALLESİ Düzce sonuçta antalya DUACI MAHALLESİ

 

 

 

01 NEBİLER MAHALLESİ fakat Gazipaşa AKDAMLAR MAHALLESİ
02 TOMALAR MAHALLESİ ADIYAMAN ama Anamur AKKUYU MAHALLESİ
03 Afyon lakin demirtaş ALTINKUM MAHALLESİ
04 YENİKÖY MAHALLESİ Ağrı yalnız kargıcak ARAPSUYU MAHALLESİ
05 KEMERAĞZI MAHALLESİ Amasya  ancak mahmutlar AŞAĞIKARAMAN MAHALLESİ

06 YAĞCA MAHALLESİ ANKARA ÜSTELİK KESTEL AYDINLIK MAHALLESİ
07 ANTALYA OYSA OBA BAHTILI MAHALLESİ
08 YEŞİLBAYIR MAHALLESİ ARTVİN AYNI ZAMANDA ALANYA ÇAĞLARCA MAHALLESİ
09 AYDIN BU NEDENLE KONAKLI ÇAKIRLAR MAHALLESİ
10 PINARLI MAHALLESİ BALIKESİR BÖYLELİKLE TÜRKLER DEMİRCİLİK MAHALLESİ

11 KÖMÜRCÜLER MAHALLESİ Bilecik başka bir değişle avsallar MOLLA YUSUF MAHALLESİ
12 KOVANLIK MAHALLESİ Bingöl bundan dolayı incekum ÖĞRETMENEVLERİ MAHALLESİ
13 KİLLİK MAHALLESİ Bitlis bunun yanında okurcalar PINARBAŞI MAHALLESİ
14 KEVŞİRLER MAHALLESİ Bolu bununla birlikte kızıl ot SARISU MAHALLESİ
15 Burdur ilk olarak kızılağaç SİTELER MAHALLESİ

16 Bursa son olarak side TOROS MAHALLESİ
17 Çanakkale bu yüzden manavgat ULUÇ MAHALLESİ
18 KARAVELİLER MAHALLESİ Çorum hatta kumköy UNCALI MAHALLESİ
19 KARATAŞ MAHALLESİ bundan böyle ılıca ÜÇOLUK MAHALLESİ

20 Denizli artık gündoğdu YENİ MAHALLESİ

21 KARAMAN MAHALLESİ Diyarbakır kısacası çolaklı ZÜMRÜT MAHALLESİ
22 ILICAKÖY MAHALLESİ Edirne  sonuçta 5 konak ALTINDAĞ MAHALLESİ
23 EKŞİLİ MAHALLESİ Elazığ özellikle çünkü boğazkent BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
24 DÜZLERÇAMI MAHALLESİ Erzurum fakat serik BALBEY MAHALLESİ
25 DAĞBELİ MAHALLESİ Erzincan ama kadriye BARBAROS MAHALLESİ

26 Eskişehir lakin kundu BAYINDIR MAHALLESİ
27 ÇIPLAKLI MAHALLESİ Gaziantep yalnız muratpaşa ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
28 ÇIĞLIK MAHALLESİ Giresun ancak  kepez ÇAYBAŞI MAHALLESİ
29 BADEMAĞACI MAHALLESİ Gümüşhane üstelik konyaaltı DEMİRCİKARA MAHALLESİ
30 AOSB1KISIM MAHALLESİ Hakkari oysa döşemealtı DENİZ MAHALLESİ

31 ULUPINAR MAHALLESİ Hatay bu nedenle nebiler DOĞUYAKA MAHALLESİ
32 Isparta böylelikle başka bir değişle yeşilbayır DUTLUBAHÇE MAHALLESİ
33 KUZDERE MAHALLESİ İçel (Mersin) bundan dolayı korkuteli ELMALI MAHALLESİ
34 BEYCİK MAHALLESİ İstanbul bununla birlikte elmalı ERMENEK MAHALLESİ

35 İzmir bunun yanında beldibi ETİLER MAHALLESİ

36 ARSLANBUCAK MAHALLESİ Kars  ilk olarak göynük FENER MAHALLESİ
37 ZEYTİNLİK MAHALLESİ Kastamonu son olarak kemer GEBİZLİ MAHALLESİ
38 ZAFER MAHALLESİ Kayseri bu yüzden çamyuva GENÇLİK MAHALLESİ
39 YÜKSELİŞ MAHALLESi hatta kiriş  GÜVENLİK MAHALLESİ
40 YENİ EMEK MAHALLESİ Kırşehir bundan böyle tekirova GÜZELBAĞ MAHALLESİ

41 Kocaeli artık adrasan Kocaeli GÜZELOBA MAHALLESİ
42 Konya kısacası olimpos GÜZELOLUK MAHALLESİ
43 Kütahya sonuçta çıralı HAŞİM İŞCAN MAHALLESİ
44 YAVUZ SELİM MAHALLESİ Malatya sonuçta mavikent KIRCAMİ MAHALLESİ
45 Manisa özellikle kumluca KIŞLA MAHALLESİ

46 ÜNSAL MAHALLESİ KAHRAMANmaraş fakat finike KIZILARIK MAHALLESİ

47 ULUS MAHALLESİ Mardin ama demre KIZILSARAY MAHALLESİ
48 TEOMANPAŞA MAHALLESİ Muğla lakin kaş KIZILTOPRAK MAHALLESİ
49 ŞELALE MAHALLESİ Muş yalnız kalkan KONUKSEVER MAHALLESİ
50 ŞAFAK MAHALLESİ Nevşehir ancak fethiye MEHMETÇİK MAHALLESİ

51 SÜTÇÜLER MAHALLESİ Niğde üstelik Marmaris MELTEM MAHALLESİ
52 SANTRAL MAHALLESİ Ordu oysa datça MEMUREVLERİ MAHALLESİ
53 ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ Rize bu nedenle dalaman MEYDANKAVAĞI MAHALLESİ
54 Sakarya böylelikle yatağan MURATPAŞA MAHALLESİ

55 ODABAŞI MAHALLESİ Samsun bundan dolayı milas SEDİR MAHALLESİ

56 MENDERES MAHALLESİ Siirt bununla birlikte bodrum SİNAN MAHALLESİ
57 MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ Sinop bunun yanında didim SOĞUKSU MAHALLESİ
58 KÜTÜKÇÜ MAHALLESİ Sivas ilk olarak kuş adası ŞİRİNYALI MAHALLESİ
59 KÜLTÜR MAHALLESİ Tekirdağ son olarak bergama TAHILPAZARI MAHALLESİ
60 KUZEYYAKA MAHALLESİ Tokat bu yüzden söke TARIM MAHALLESİ

61 KİRİŞÇİLER MAHALLESİ Trabzon hatta nazilli TOPÇULAR MAHALLESİ
62 KIZILLI MAHALLESİ Tunceli bundan böyle buharkent ÜÇGEN MAHALLESİ
63 KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ Şanlıurfa artık sarayköy VARLIK MAHALLESİ
64 KARŞIYAKA MAHALLESİ Uşak kısacası dinar YENİGÖL MAHALLESİ
65 KANAL MAHALLESİ Van sonuçta tefenli YENİGÜN MAHALLESİ

66 HÜSNÜ KARAKAŞ MAHALLESİ Yozgat özellikle çavdır YEŞİLBAHÇE MAHALLESİ
67 HABİBLER MAHALLESİ Zonguldak fakat bucak YILDIZ MAHALLESİ
68 GÜNEŞ MAHALLESİ Bayburt ama aksu YÜKSEKALAN MAHALLESİ
69 GÜNDOĞDU MAHALLESİ Aksaray  lakin inegöl ZERDALİLİK MAHALLESİ
70 GÜLVEREN MAHALLESİ Karaman yalnız odunpazarı AHATLI MAHALLESİ

71 GÖKSU MAHALLESİ Kırıkkale üstelik gebze DÜDEN MAHALLESİ

72 GÖÇERLER MAHALLESİ Batman oysa tepebaşı ALTINOVA
73 GAZİLER MAHALLESİ Şırnak bu nedenle karatay ATATÜRK MAHALLESİ
74 FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ Bartın  böylelikle selçuk AVNİ TOLUNAY MAHALLESİ
75 FATİH MAHALLESİ Ardahan  bundan dolayı meram AYANOĞLU MAHALLESİ

76 FABRİKALAR MAHALLESİ Iğdır bununla birlikte manavgat BARAJ MAHALLESİ
77 ESENTEPE MAHALLESİ Yalova bunun yanında alanya BARIŞ MAHALLESİ
78 ERENKÖY MAHALLESİ Karabük  kısacası konyaaltı ÇAMLIBEL MAHALLESİ
79 EMEK MAHALLESİ Kilis yalnız kepez ÇAMLICA MAHALLESİ
80 DÜDENBAŞI MAHALLESİ Osmaniye lakin muratpaşa ÇANKAYA MAHALLESİ
81 DURALİLER MAHALLESİ Düzce sonuçta antalya DUACI MAHALLESİ