simge

Gizlilik Sözleşmesi nedir Gizlilik Sözleşmesi ve size ne gibi faydalar sağlar?

Gizlilik Sözleşmesi taraflar arasında yürütülen proje ya da paylaşılan iş konusu ile ilgili olarak, gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin, ilgili kişinin onayı alınmadıkça herhangi bir üçüncü kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

Bu sebepten ötürü hangi belge ve bilgilerin gizli olduğu ve bu gizli bilgilerin ne kadarlık bir süre ile gizli tutulacağı sözleşmede açık bir şekilde belirtilmelidir.

Böylece bir kişi ya da firmayla paylaştığınız fikir, proje ve bilgileriniz üzerinde

size kontrol hakkı sağlar. Bu sözleşmeyi ihlal eden ya da korunması yönünde çaba göstermeyen ilgili taraf, tazminat ile cezalandırılır.

Bu sebepten ötürü cezai şart hükmü bir gizlilik sözleşmesinin olmazsa olmazıdır.

Cezai şart tutarının caydırıcı olması ve karşı tarafın gizliliği ihlal ederek elde edebileceği muhtemel gelirden yüksek olması da sözleşmenin işlerliği açısından önem arz etmektedir.

Fikrinizi korumak sizin göreviniz.

Güven duymadığınız kişiler ile bir gizlilik sözleşmesi imzalasanız dahi gizli bilgi, belge, fikir ve proje detaylarını paylaşmanız kesinlikle önerilmemektedir.

Sonuç olarak;

adından anlaşıldığı üzere gizlilik sözleşmesi, taraflardan birisinin gizli bilgiyi verirken, diğerinin bu bilginin gizli kalmasını taahhüt ettiği sözleşmedir. Girişimcinin menfaati için çok önemli bir sözleşme tipidir. İş dünyasında karşılıklı güven gerekli olduğu kadar sağlam adım atmak da bir o kadar değerlidir.

Sonuç olarak;

adından anlaşıldığı üzere gizlilik sözleşmesi, taraflardan birisinin gizli bilgiyi verirken, diğerinin bu bilginin gizli kalmasını taahhüt ettiği sözleşmedir. Girişimcinin menfaati için çok önemli bir sözleşme tipidir. İş dünyasında karşılıklı güven gerekli olduğu kadar sağlam adım atmak da bir o kadar değerlidir.

 

Her ne kadar karşınızdaki kişiye gizlilik sözleşmesi imza atmanızın aranızdaki güven ilişkisini zedeleyebileceğini düşünseniz de, dediğimiz gibi iş dünyasında güvenden önce sağlam adımlar gereklidir.

Bu yüzden fikir ve projelerinizi paylaşmadan önce uzman bir hukukçunun da danışmanlığıyla bir Gizlilik Sözleşmesi imzalayın ve haklarınızı hukuk yardımıyla güvence altına alın.

Gizlilik Sözleşmesi